Sveriges regentlängd

1654

Pfalziska ätten

Vapen för Pfalziska ätten
År 1654 avsade sig drottning Kristina kronan till förmån för sin kusin. Karl (X) Gustav var 32 år när han besteg tronen och med honom hade den pfalziska ätten efterträtt vasaätten. Fyra medlemmar av ätten Pfalz kom att regera Sverige.