Sveriges regentlängd

1751

Ätten Holstein-Gottorp

Vapen för ätten Holstein-Gottorp
Fredrik I och Ulrika Eleonora hade inga barn, så när kungen dog år 1751 övergick kronan till Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp. Fyra kungar av den Holstein-Gottorpska ätten kom att sitta på den svenska tronen.