Sveriges regentlängd

1720

Hessiska ätten

Vapen för Hessiska ätten
Karl XII efterträddes av sin syster Ulrika Eleonora d.y. år 1719. Ett år senare överlämnade hon regentskapet till sin gemål Fredrik (I) av Hessen.