Hovstallet

Vagnarna

I Hovstallets vagnhallar finns ett fyrtiotal vagnar och slädar för olika ändamål. De flesta är tillverkade på 1800-talet. Här återfinns bland annat de två välkända sjuglasvagnarna.

Vagnparken består av paradkupéer, kalescher och landåer, men här hittar man också enklare fordon för hästarnas utbildning och vardagsarbete.

Paradvagnarna är elegant byggda, ofta praktfullt och rikt dekorerade. De visar i helheten och detaljerna ett utsökt formspråk och stor hantverksskicklighet. Dessutom är de exklusivt inredda, vilket gör dem bekväma att åka i.

Till vissa vagnar hör också specialkomponerade paradseldon. Eleganta uniformer bidrar också till helhetsintrycket.

Elegant ekipage

En del ekipage kan framföras à la dÁumont. Det innebär att vänsterhästarna rids av jockeyer och att kusk och kuskbock saknas. Fördelen med detta körsätt är en bättre utsikt för vagnens passagerare, men också bättre möjligheter för åskådare att se dem som färdas i vagnen.

Ett ekipages elegans utgörs av summan av delarnas kvalitet, funktion, inbördes harmoni och utstyrsel. För att nå bästa resultat härvidlag och göra full rättvisa åt den kungliga inramningen krävs bland annat en flerårig utbildning av personal och hästar och en absolut förtroendefull arbetsgemenskap dem emellan. Då blir resultatet inte bara en högtidlig transport utan också ett kungligt skådespel.

Sjuglasvagnen

Sjuglasvagnen tillverkades till kung Oskar ll:s 25-årsjubileum som regent 1897. Vagnen är tillverkad av Ad Freyschuss Hofvagnsfabrik i Stockholm och tillverkningskostnaden var 7958 kr. Förr användes den med sexspann med spannryttare på vänster förlöpare.

Numera används den med fyrspann, vid Riksdagens/Riksmötets högtidliga öppnande, statsbesök och högtidliga audienser.

Karl XV Paradkupé

Inköptes av Karl XV år 1859 av tillverkaren Lauenstein & Co, Hamburg, Tyskland.

Den används idag med fyrspann och stor paraduniform vid audienser, och inkommande statsbesök, som följevagn till Sjuglasvagnen.

Kupé

Tillverkad i Köpenhamn av F.C Schultz omkring 1890. Den körs i par och kuskarnas klädsel är paraduniform, Syrtut med hög, svart hatt och svart kokard.

Förr användes Kupén vid persontransporter vid hovet, men numera är den följevagn vid audienser.

Stanhope Phaeton

Vagnen medfördes av Drottning Victoria från Tyskland och som också var den som använde vagnen. Numera används den endast för uppvisning och körs i par eller fyrspann.

Toppbilden: I Hovstallets vagnhall. Foto: Kungligaslotten.se

Byggd av J E Nomans vagnfabrik i Stockholm 1873. Foto: Charlotte Gawell/Kungligaslotten.se

Detalj av Karl XV:s paradkupé. Foto: Charlotte Gawell/Kungligaslotten.se

Sjuglasvagnen från 1897. Vagnen är tillverkad av Ad Freyschuss Hofvagnsfabrik i Stockholm. Foto: Leo Treaster Swidler/Kungligaslotten.se

Karl XV Paradkupé används idag vid audienser, och inkommande statsbesök, som följevagn till Sjuglasvagnen. Foto: Charlotte Gawell/Kungligaslotten.se

Kupé tillverkad i Köpenhamn av F.C Schultz omkring 1890. Foto: Kungligaslotten.se

Stanhope Phaeton, Vagnen medfördes av Drottning Victoria från Tyskland. Foto: Kungligaslotten.se

Riksvapnet, som detalj på seldon. Foto: Charlotte Gawell/Kungligaslotten.se

Inför besöket

Följ med på en tur genom H.M. Konungens hovstall med selkammare, bilar och vagnhall.

Läs mer

H.M. Konungens hovstall ligger på Väpnargatan 1 mitt i centrala Stockholm.

Läs mer

Upptäck mer om Hovstallet

Hovstallet inrymmer ett tjugotal hästar. Hästarna är tränade och utbildade att genomföra korteger och transporter vid bland annat statsbe...

Läs mer

Den första av Hovstallets bilar inköptes 1899 av dåvarande kronprinsen Gustaf (V). Vid den tiden fanns ett hundratal hästar i stallet. Se...

Läs mer

Hovstallets nuvarande byggnader stod färdiga 1894. Arkitekter var slottsintendent Ernst Jacobsson, som biträddes av Fritz Eckert. De gav ...

Läs mer

I Hovstallets vagnhallar finns ett fyrtiotal vagnar och slädar för olika ändamål. De flesta är tillverkade på 1800-talet. Här återfinns b...

Läs mer

Hovstallet har en månghundraårig historia alltsedan Gustav Vasa 1535 lät bygga ett stall för de kungliga hästarna. Då som nu var huvud...

Läs mer

Artiklar och film

Den nya Kungliga Slotten-appen presenterar flera nyheter som ger mervärde till ditt slottsbesök!

Läs mer

Följ med på en tur med Hovstallets Daimler DE27 Limousine och hör bilförare Martin Forsén berätta om Hovstallets äldsta bil, som beställd...

Läs mer

I filmen får du följa med Hovstallet på en av veckans träningsrundor på Djurgården med hästarna Dandy och Favorit. Kavaljerskusk Markus H...

Läs mer

Kundservice

Öppettider: Stängt