MINNA FLOSS

Född 1992

”Jag är tecknare och filmskapare. Min praktik centrerar sig kring bildberättande och olika sätt att experimentera med bildens språk och läsbarhet. Mina studier i teckning har fokuserats kring hur bild ofta ställs i förhållande till eller underordnas en text. I mitt sökande efter bildspråkets egna kommunikationsmöjligheter och självständighet började jag röra mig närmre den rörliga bilden. Animation är ett relativt ungt konstnärligt fält som fortfarande är under utveckling, animatörens roll är ännu oformulerad och flytande. […]

Teknologisk utveckling samt demokratiseringen och spridningen av de verktyg som krävs för animation gör att tekniken nu är tillgänglig för fler. Något som öppnat upp för animation att röra sig över fler breddgrader och in i besläktade territorier, såsom teckning, bildkonst och illustration.

Jag ser mitt arbete i relation till den här utvecklingen och undersöker vad dessa möjligheter innebär för ett mer fritt och konstnärligt förhållningssätt […].”

Minna har en examen från Konstfack, Stockholm. Hon har även läst kursen Animation och rörlig grafik vid Konstfack i Stockholm, kursen Bilderböcker för barn vid Högskolan för design och konsthantverk (KDF) i Göteborg samt Bild och grafisk konst vid Nyckelviksskolan på Lidingö.

Foto porträtt: Tove Floss

Minna Floss Den Tänkande Handen teckning utställning

Minna Floss

Minna Floss bidrag till teckningstävlingen och utställningen består av sex stycken animationer skapade 2019.

1. 'Februari', animerad loop
2. 'Mars', animerad loop
3. 'April', animerad loop
4. 'Maj', animerad loop
5. 'Juni', animerad loop
6. 'Juli', animerad loop

Klicka på bilderna i bildspelet eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan de laddas upp.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Minna Floss teckningar och animationer är brottstycken ur en till synes stilla vardag, där rörelsen är handlingen men förevigandet är motivet; ett simtag ut i det svarta vattnet, kroppar som böljar fram under förtroligt samtal, en snäcka som plockas upp från havsbotten. Enkla händelser som tecknas till eviga minnen i loop. Ett svartvitt livskoncentrat där varje detalj är av samma vikt.

1. FEBRUARI
Animerad loop, 2019.
2. MARS
Animerad loop, 2019.
3. APRIL
Animerad loop, 2019.
4. MAJ
Animerad loop, 2019.
5. JUNI
Animerad loop, 2019.
6. JULI
Animerad loop, 2019.