KRISTIN KARLSSON

Född 1988

”Jag tecknar som ett sätt att fånga världen, och samtidigt visa hur den ständigt flyr. Alla intryck går rakt ner i armen, via handen och ut ur pennan med en slags oläsbar stenografi som resultat. Under arbetet lyssnar jag på radio, och det är rösterna jag hör som översätts i intrikata mönster vars minsta beståndsdelar är små små ringar.

Tiden är ett tema och en ram för mitt tecknande, den är på sätt och vis motivet. De teckningar som visas här utgör ett urval ur ett större verk med titeln "2/7-2014 – 28/10-2019". Teckningarna i verket har tecknats under en förutbestämd tidsperiod. Den första tecknades under en timma och därefter har en timma lagts till för varje teckning, fram till den sista som har tagit 38 timmar.

Regler är en viktig del i mitt tecknande, begränsningar i material, teknik, format med mera synliggör hur oändligt många varianter av allt som är möjliga. Även om jag inte ändrar några förutsättningar kommer jag kunna fortsätta minst en livstid.”

Kristin har en kandidatexamen i konst från Konstfack (2014). Hon har även gått skulpturlinjen på konstskolan Idun Lovén, Stockholm samt en utbildning på Jakobsbergs folkhögskola.

Foto porträtt: Mikaela Kjellin

Esbjörn Grip Den Tänkande Handen teckning utställning

Kristin Karlsson

STIPENDIEVINNARE 2020
Juryns motivering:

Kristin Karlsson har tiden som motiv och ryggrad. En given tid och ett givet format, början är alltid densamma men utgången oviss . Yta och djup osäkras i den framväxande svärtan. Det hon hör under akten går subtilt ut i pennan och förskjuter tätheten. De små hålen blir till växande membran i oändlig variation. I begränsningen når hon bortom sig själv och ut i det omedvetna.

Kristin Karlssons bidrag till teckningstävlingen och utställningen består av 14 verk skapade åren 2014–2018.

1. '2 timmar', tuschteckning
2. '3 timmar', tuschteckning
3. '7 timmar', tuschteckning
4. '11 timmar', tuschteckning
5. '15 timmar', tuschteckning
6. '18 timmar', tuschteckning
7. '23 timmar', tuschteckning
8. '24 timmar', tuschteckning
9. '30 timmar', tuschteckning
10. '31 timmar', tuschteckning
11. '32 timmar', tuschteckning
12. '35 timmar', tuschteckning
13. '36 timmar', tuschteckning
14. '37 timmar', tuschteckning

Klicka på bilderna i bildspelet eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

1. 2 TIMMAR
Tuschteckning, 2014. Originalstorlek 30x30 cm.
2. 3 TIMMAR
Tuschteckning, 2014. Originalstorlek 30x30 cm.
3. 7 TIMMAR
Tuschteckning, 2014. Originalstorlek 30x30 cm.
4. 11 TIMMAR
Tuschteckning, 2014. Originalstorlek 30x30 cm.
5. 15 TIMMAR
Tuschteckning, 2014. Originalstorlek 30x30 cm.
6. 18 TIMMAR
Tuschteckning, 2014. Originalstorlek 30x30 cm.
7. 23 TIMMAR
Tuschteckning, 2014. Originalstorlek 30x30 cm.
8. 24 TIMMAR
Tuschteckning, 2014. Originalstorlek 30x30 cm.
9. 30 TIMMAR
Tuschteckning, 2015. Originalstorlek 30x30 cm.
10. 31 TIMMAR
Tuschteckning, 2015. Originalstorlek 30x30 cm.
11. 32 TIMMAR
Tuschteckning, 2015. Originalstorlek 30x30 cm.
12. 35 TIMMAR
Tuschteckning, 2016. Originalstorlek 30x30 cm.
13. 36 TIMMAR
Tuschteckning, 2016. Originalstorlek 30x30 cm.
14. 37 TIMMAR
Tuschteckning, 2018. Originalstorlek 30x30 cm.