JESPER O.T. ANDERSSON

Född 1991

”Jag är huvudsakligen skulptör och jag arbetar vanligtvis rumsligt och med hela kroppen närvarande i arbetet med mina skulpturer. Det gör att det fysiska materialet alltid hamnar i relation till min kropp och vad den är kapabel till i fråga om muskelminnen, lyftkraft, ork med mera.

Men tecknandet låter mig arbeta i en mer cerebral process där skapandet sker i ett lugnare tempo och med inflytande från det undermedvetna. Jag tecknar autonomt och låter bilden influeras av de moment som sker i teckningens tidigaste skede.

Tecknandet är för mig en tillflyktsort när min kropp är trött och oviss, då låter jag pennan dra några drag och så fortsätter det så.”

Jesper går det femåriga programmet i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm med planerad examen 2020. Han har även varit utbytesstudent vid Glasgow School of Art och vid Tsinghua Academy of Fine Art & Design i Beijing samt läst kurser vid Dômen konstskola och Akademin Valand, båda i Göteborg.

Foto porträtt: Jesper O.T. Andersson

Esbjörn Grip Den Tänkande Handen teckning utställning

Jesper O.T. Andersson

Jesper O.T. Anderssons bidrag till teckningstävlingen och utställningen består av åtta verk skapade åren 2014–2019.

1. 'Många', grafit på papper
2. 'Plattåer', grafit på papper
3. 'Därav', grafit på papper
4. 'Såsom', grafit på papper
5. 'Mycel', grafit på papper
6. 'Vidare', grafit på papper
7. 'Kåll', grafit på papper
8. 'Taktila Minnen Från Forna Dagar', grafit,
se verket i videoklippet, originalstorlek 40x400 cm

Klicka på bilderna i bildspelet eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Jesper O.T. Andersson har det autonoma tecknandet som mental tillflyktsort. Handen löper obundet med grafiten och fram träder utsnitt ur organiska ytor, betraktade nära, rakt ovanifrån; närbilder på växtlighet som fortsätter långt bortom papprets yta. I myllret av de små stenarna, alla likvärdiga, anas ett avtryck i den mjuka gråskalan, som ett tecken eller budskap från det undermedvetna.

1. MÅNGA
Grafit på papper, 2019. Originalstorlek 30x42 cm.
2. PLATTÅER
Grafit på papper, 2018. Originalstorlek 42x30 cm.
3. DÄRAV
Grafit på papper, 2018. Originalstorlek 42x30 cm.
4. SÅSOM
Grafit på papper, 2018. Originalstorlek 59x84 cm.
5. MYCEL
Grafit på papper, 2014. Originalstorlek 42x60 cm.
6. VIDARE
Grafit på papper, 2014. Originalstorlek 42x60 cm.
7. KÅLL
Grafit på papper, 2014. Originalstorlek 30x42 cm.