INGRID GIRO

Född 1987

”Våren 2015 ser jag en utställning om Paula Modersohn–Becker på Lousiana (Museum). Där och då startade min fascination för teckning. Jag kommer såväl ihåg hur jag förvånat upptäcker hennes förenklade former och att hennes sätt att teckna skiljer sig från det jag fått lära mig. Hon använder sig av ljuset och mörkret och tecknar förenklade former. Inte som idag med en massa detaljer men väl så effektfullt. Jag blir förälskad i Paulas sätt att teckna men även i Helene Schjerfbecks.

Vid den här tiden går jag på Idun Lovén i Stockholm och börjar bygga skulpturer utifrån det gamla sättet att teckna. Resultatet blir minimalistiskt och snart är hela mitt bildspråk förenklingar av verkligheten. […]. Nuförtiden tecknar jag digitalt på datorn. Bekvämt och tillgängligt men inte tekniskt enklare. […]

Teckning får mig att förstå vad jag jobbar med, en slags dokumentation över upplevelser, som en bilddagbok.[…] Så tack Paula, tack Helene för att ni visat mig vägen till det gamla som jag gör om till mitt.”

Ingrid går kandidatprogrammet på Umeå Konsthögskola med planerad examen 2020. Hon har även gått utbildningar vid konstskolan Idun Lovén, Stockholm samt Edsviks Konstskola, Sollentuna.

Foto porträtt: Ingrid Giro

Esbjörn Grip Den Tänkande Handen teckning utställning

Ingrid Giro

Ingrid Giros bidrag till teckningstävlingen och utställningen består av sex stycken verk skapade åren 2017–2020.

1. 'Alex and Alma', digital teckning
2. 'Ser du?', digital teckning
3. 'Dinner part 1', digital teckning
4. 'Dinner part 2', digital teckning
5. 'I havtornsbusken', digital teckning
6. 'Vecka 25', digital teckning

Klicka på bilderna i bildspelet eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Ingrid Giros bildvärld hämtar sitt mörker och sitt ljus från förra sekelskiftet. Ändå är tiden otvetydigt nu och gestalterna i dem samtida. Tecknade i datorn, genom en process lika omständlig som den med handen tecknade bilden, laddas alldagliga motiv med stark suggestion och blir till anade berättelser man önskar få ta del av och gå in i.

1. ALEX OCH ALMA
Digital teckning, 2017. Originalstorlek 30x40 cm.
2. SER DU?
Digital teckning, 2019. Originalstorlek 30x40 cm.
3. DINNER PART 1
Digital teckning, 2018. Originalstorlek 53x40 cm.
4. DINNER PART 2
Digital teckning, 2018. Originalstorlek 53x40 cm.
5. I HAVTORNSBUSKEN
Digital teckning, 2019. Originalstorlek 40x30 cm.
6. VECKA 25
Digital teckning, 2020. Originalstorlek 50x40 cm.