Ulrika Eleonora den yngre, drottning av Sverige

Drottning Ulrika Eleonora d.y.

Ulrika Eleonora d.y. ingick äktenskap1715 med Fredrik av Hessen, sedermera Fredrik I.

Efter Karl XIIs död försökte hon bli regent. Riksdagen var inledningsvis mot detta. År 1719 blev hon drottning efter att ha gått med på att avskaffa enväldet; kröningen skedde i Uppsala samma år.

Ulrika Eleonora hade emellertid tänkt sig att samregera med maken, vilket riksdagen inte gick med på. Vid 1720 års riksdag nedlade Ulrika Eleonora kronan till förmån för sin gemål Fredrik av Hessen.

Äktenskapet blev barnlöst och Ulrika Eleonora avled i smittkopporna hösten 1741.

Ulrika Eleonora d.y. porträtterad av den svensk-tyske konstnären Georg Desmarées (1697–1776). Målningen hänger i Konseljrummet på Gripsholms slott och ingår i Svenska statens porträttsamling. Foto: Nationalmuseum

Ulrika Eleonora

Född 25 januari 1688, död 24 november 1741
Regeringstid 1719–1720

Valspråk

I Gud mitt hopp

Kröning

1719 Uppsala domkyrka

Begravning

1742 Riddarholmskyrkan

Företrädare

Karl XII

Efterträdare

Fredrik I

Pfalziska ätten