Kung Erik XIV

Kung Erik XIV

Som tronföljare försökte Erik få till stånd ett giftermål med Elisabet I av England men detta misslyckades. Som regent ville han skapa ett territoriellt och handelspolitiskt välde kring Östersjön, vilket innebar konflikt med bland annat polska intressen.

Eriks försök att stärka kungamakten ledde till motsättningar med adeln. När han sedan gifte sig med Karin Månsdotter var måttet rågat. Den största skandalen var inte att Erik gifte sig med en piga, utan att han upphöjde henne till drottning och lät kröna henne. Denna utmaning mot bröderna och högadeln blev den sista provokationen mot den tidens strikta samhällsstruktur.

År 1568 gjorde makteliten tillsammans med kungens bröder Johan (III) och Karl (IX) uppror och fängslade Erik. Den 26 februari 1577 avled Erik i sitt fängelse på Örbyhus slott.

Efter att – på 1950-talet – ha utfört ingående textilhistoriska, kemiska och medicinska analyser kom man fram till att "fynden i sin helhet ger … fullt stöd för antagandet att Erik XIV blivit förgiftad med arsenik".

Målning av kung Erik från 1561 av den nederländsk-engelske konstnären Steven van der Meulen. Målningen hänger i Astraksalen på Gripsholms slott och ingår i Svenska statens porträttsamling. Foto: Nationalmuseum

Erik XIV

Född 13 december 1533, död 26 februari 1577
Regeringstid 1560–1568

Valspråk

Gud ger åt vem han vill

Kröning

1561 Uppsala domkyrka

Begravning

1577 Västerås domkyrka

Företrädare

Gustav Vasa

Efterträdare

Johan III

Gemål

Karin Månsdotter

Barn

Sigrid (1566–1633)
Gustav (1568–1607)
Henrik (1570–1574)
Arnold (1572–1572)

Vasaätten