De kungliga samlingarna

De kungliga samlingarna har vuxit fram under en tidsrymd av 500 år, från Vasatid till våra dagar. De innefattar allt ifrån enkla bruksföremål till praktobjekt av internationell betydelse.

En del av föremålen fanns redan på det gamla slottet Tre Kronor, andra tillkom under de 50 år som kungafamiljen bebodde Wrangelska palatset på Riddarholmen, men de flesta tillfördes det nya slottet i Stockholm efter det att kungafamiljen flyttat in vid 1700-talets mitt.

Inför det nya slottets möblering beställdes stora mängder av möbler med stolsserier uppgående till många dussin, både enklare salsstolar och praktfulla förgyllda fåtöljer och taburetter för audienser och andra ceremonier. Möblerna var till största delen tillverkade i Stockholm. Därtill importerades bland annat bronsföremål som ljuskronor, vägglampetter och kandelabrar samt olika slags ur.

Några av de praktfullaste föremålen är gåvor från utländska statschefer och privatpersoner. En sådan gåva är den magnifika silvertronen som skänktes drottning Kristina inför hennes kröning 1650.

Andra exempel är de storslagna presenter Gustav III och hans bror Hertig Fredrik Adolf fick mottaga av de franska monarkerna Ludvig XV och Ludvig XVI, bland annat flera serier av vävda tapeter från den franska fabriken Les Gobelins och porslinsserviser från Sèvres.

Föremålen i Konung Carl XVI Gustafs Jubileumsrum på Kungliga slottet, hör till de yngre i de kungliga samlingarna, gåvor som gavs i samband med firande av Kungen 25 år som regent 1998.

Samlingarna tillhör till stora delar den svenska staten, och står till den regerande kungens disposition.

Riksregalierna

Regalierna är statlig egendom. Enligt 1594 års instruktion ska de vårdas av Räntekammaren, numera Kammarkollegiet. Ursprungligen förvarades de i skattkammarvalvet i den gamla kungaborgen Tre kronor. Under århundradenas lopp har de flyttats många gånger. Den huvudsakliga förvaringsplatsen har dock varit Kammarkollegiets skattkammare. Från och med 1907 förvarades regalierna i Riksbanken, tills utställningen – enligt riksdagsbeslut 1969 – kunde öppnas för allmänheten 1970 i Skattkammaren på Kungliga slottet.

De äldsta bevarade föremålen i Skattkammaren är Gustav Vasas två rikssvärd. Den äldsta bevarade kronan är Erik XIV:s. Här finns också flera prins- och prinsesskronor och silverdopfunten som beställdes 1696 och som används vid kungliga dop.

Skattkammaren ska inte förväxlas med Skattkammarsamlingen vilken i huvudsak är skapad av drottning Hedvig Eleonora. Skattkammarsamlingen ses i Festvåningen och består av prydnadsföremål i material som halvädelsten, bergkristall, bärnsten.

Bernadottebibliotekets samlingar

Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet innehåller ätten Bernadottes böcker från Karl XIV Johan till Gustaf VI Adolf och deras drottningar. Här finns också den Bernadotteska fotosamlingen samt kartor, planscher, hyllningsadresser och musikalier.

Kungl. Husgerådskammaren

Kungl. Husgerådskammaren är det ämbete inom Kungl. Hovstaterna som har till uppgift att förvalta och vårda de kungliga samlingarna. Ordet husgeråd är gammalt och betydde förr lösöre, till exempel möbler, prydnadsföremål, mattor, gardiner och vävda tapeter. Det kungliga husgerådet, det vill säga lösöresamlingarna, förvaltas med målsättningen att det ska vara väl omhändertaget för att finnas tillgängligt för statschefen men även för forskning och besökare nu och i framtiden. Föremål ur samlingarna lånas, efter Kungens godkännande, ut för utställningar i Sverige och utomlands.

Kungl. Husgerådskammaren har medarbetare med olika kompetenser, exempelvis intendenter, bibliotekarier, textil-, möbel- och metallkonservatorer, förgyllare, möbelsnickare, tapetserare och sömmerskor.

Följ stilepokerna – besök de kungliga slotten

De kungliga slotten är från olika tid, dess arkitektur och interiörer speglar olika stilepoker. För renässans och Vasatid kan Gripsholms slott visa fina exempel. Stormaktstidens barock talar sitt tydliga språk på Drottningholms slott, medan Kungliga slottet i Stockholm visar fina exempel på den Tessinska guldbarocken, vilken, en bit in på 1700-talet, lättas upp av den Hårlemanska rokokon.

Mot seklets slut blev det gustavianska formspråket rådande för att som nyklassicism kulminera vid sekelskiftet, och i det tidiga 1800-talet övergå till empire – eller Karl-Johanstilen som vi kom att kalla det här i Sverige. Det gustavianska, nyklassicistiska är ypperligt representerat på Gustav III:s paviljong på Haga och landets bäst bevarade enhetliga interiör i empire finns på Rosendals slott på Kungliga Djurgården. För slottens öppettider se Våra besöksmål.

Toppbilden: "Jaktmattan" är en raritet ur de kungliga samlingarna. Det är en av världens främsta orientmattor, tillverkad i silke i Persien under mitten av 1500-talet och den bäst bevarade av två kvarvarande från den tiden. Mattan bevaras i Kungl. Husgerådskammarens tapetmagasin, och visas endast vid speciella tillfällen. Foto: Emma Fredriksson/Kungligaslotten.se

Konstföremål, möbler, målningar, textilier – det mesta ur samlingarna kan ses vid besök på de kungliga slotten.

Kommande händelser

Den 28 juli firar Gripsholms slott Bellmandagen med konsert i Hjorthagen och Bellmanvisningar på slottet. En tradition med flera decennie...

Biljetter

Gripsholms slott får ett unikt gästbesök från en världsberömd ungdomsorkester bestående av trettio unga musiker handplockade från norra N...

Biljetter

Klassisk musik, romantisk musik och gospel. Under fyra söndagar i augusti månad bjuds det på konserter i Ulriksdals slottskapell på temat...

Läs mer